Plenárna schôdza RZ pri ZUŠ Jaslovské Bohunice

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! Dňa 19.9. 2023 o 17, 30 hod. sa uskutoční Plenárna schôdza Rodičovského Združenia pri ZUŠ Jaslovské Bohunice v koncertnej sále ZUŠ ( podkrovie ZŠ Jaslovské Bohunice). Vaša …

Riaditeľské voľno dňa 30.3.2023

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! Naša škola sa zaradila do  vzájomnej spolupráce medzi piatimi ZUŠkami v trnavskom regióne, ktoré medzi sebou každoročne usporadúvajú Regionálnu súťaž v hre na akordeóne a na …

Plenárna schôdza RZ pri ZUŠ Jaslovské Bohunice

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! Dňa 26.9. 2022 o 17, 30 hod. sa uskutoční Plenárna schôdza Rodičovského Združenia pri ZUŠ Jaslovské Bohunice v koncertnej sále ZUŠ ( podkrovie ZŠ Jaslovské Bohunice). Vaša …

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO HUDOBNÉHO ODBORU

Pozývame na PRIJÍMACIE SKÚŠKY do HUDOBNÉHO ODBORUv dňoch 8.-9.júna 2022 (streda, štvrtok)od 14,00 hod. do 17,00 hod.v priestoroch školy v podkroví ZŠ Jaslovské Bohunice.Počet prijatých uchádzačov je však v niektorých …