Prerušenie vyučovania od 29.11.2021

Milí rodičia! Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. rozhodol o prerušení vyučovania v niektorých školských zariadeniach vrátane základných umeleckých …

Pokyny k zahájeniu šk.roka 2021/2022

Milí žiaci a rodičia! Chceme Vás čo najsrdečnejšie privítať v novom školskom roku 2021/2022 s prianím pevného zdravia a so želaním, že nám tento školský rok a epidemiologická situácia dopraje …

Nástup žiakov vo všetkých odboroch od 17.5.2021

Milí rodičia a najmä milí žiaci!S radosťou Vám oznamujeme, že na základe Rozhodnutia ministra školstva https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-13-5-2021-s-ucinnostou-od-17-5-2021/?fbclid=IwAR11eZgIxJazD5zZAfYp5ufpma7Rn6pM2fA6NRrvqG9lbY6-IoFOCp3edVMod od 17.mája 2021 spúšťame prezenčnú výuka vo všetkých odboroch a všetkých predmetoch.Vyučovanie bude prebiehať …

Školská súťaž o ponožky Dedoles

Dobrý deň, milí naši žiaci a rodičia!Sú pred nami jarné prázdniny, no keďže aktuálna epidemiologická situácia nedovoľuje prežiť ich plnohodnotne,ponúkame Vám možnosť, ako si ich tvorivo vyplniť.S pani učiteľkou výtvarného …

Organizácia vyučovanie od 8.2.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! Prinášame Vám vyjadrenie RÚVZ Trnava: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Trnava v najvyššom 4. stupni varovania …

Nové logo školy

Od dnešného dňa naša škola žije pod novým logom, ktoré vyšlo hlasovaním spomedzi výberu návrhov. Ako slávnostné privítanie dnes uvedieme nový videoklip, na ktorom sa podieľali naši žiaci prostredníctvom dištančného …

Organizácia vyučovania od 11.1.2021

Milí naši žiaci, rodičia! Ako ste už určite postrehli z médií, brány škôl, aj tej našej, ostávajú od nastávajúceho pondelku stále zatvorené.Dnes sme na 1.tohtoročnej pedagogickej porade s našimi učiteľmi …