Riaditeľské voľno dňa 30.3.2023

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! Naša škola sa zaradila do  vzájomnej spolupráce medzi piatimi ZUŠkami v trnavskom regióne, ktoré medzi sebou každoročne usporadúvajú Regionálnu súťaž v hre na akordeóne a na …

Plenárna schôdza RZ pri ZUŠ Jaslovské Bohunice

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! Dňa 26.9. 2022 o 17, 30 hod. sa uskutoční Plenárna schôdza Rodičovského Združenia pri ZUŠ Jaslovské Bohunice v koncertnej sále ZUŠ ( podkrovie ZŠ Jaslovské Bohunice). Vaša …

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO HUDOBNÉHO ODBORU

Pozývame na PRIJÍMACIE SKÚŠKY do HUDOBNÉHO ODBORUv dňoch 8.-9.júna 2022 (streda, štvrtok)od 14,00 hod. do 17,00 hod.v priestoroch školy v podkroví ZŠ Jaslovské Bohunice.Počet prijatých uchádzačov je však v niektorých …

Prijímacie pohovory do VÝTVARNÉHO ODBORU

Pozývame všetkých záujemcov na prijímacie pohovory do Výtvarného odboru ZUŠ, ktoré sa budú konať dňa 9.6.2022 (vo štvrtok) vo výtvarnom ateliéri ZUŠ (v podkroví ZŠ Jaslovské Bohunice) Je potrebné vyplniť …

Prerušenie vyučovania od 29.11.2021

Milí rodičia! Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. rozhodol o prerušení vyučovania v niektorých školských zariadeniach vrátane základných umeleckých …

Pokyny k zahájeniu šk.roka 2021/2022

Milí žiaci a rodičia! Chceme Vás čo najsrdečnejšie privítať v novom školskom roku 2021/2022 s prianím pevného zdravia a so želaním, že nám tento školský rok a epidemiologická situácia dopraje …

Nástup žiakov vo všetkých odboroch od 17.5.2021

Milí rodičia a najmä milí žiaci!S radosťou Vám oznamujeme, že na základe Rozhodnutia ministra školstva https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-13-5-2021-s-ucinnostou-od-17-5-2021/?fbclid=IwAR11eZgIxJazD5zZAfYp5ufpma7Rn6pM2fA6NRrvqG9lbY6-IoFOCp3edVMod od 17.mája 2021 spúšťame prezenčnú výuka vo všetkých odboroch a všetkých predmetoch.Vyučovanie bude prebiehať …